วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พาเท่ยวจังหวัดราชบุรี

บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิงอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เดินทางไปตามถนนสายโป่งกระทิง-พุน้ำร้อน ประมาณหนึ่ง กิโลเมตร จะเห็นป้ายเลี้ยวเข้าไปอีกหนึ่ง กิโลเมตร เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็ก กว้างประมาณห้า เมตร เมื่อยืนล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือหรือเคาะทำเสียงดัง น้ำในบ่อจะผุดเป็นฟองขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ใกล้กันมีบ่อน้ำเล็ก ๆ สำหรับอาบน้ำร้อนได้

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552